четвъртък, 15 април 2010 г.

Инструкции за писане на роман

Първо се пишат точките, запетаите, удивителните, въпросителните, тиретата между и за, многоточията, празните пространства, номерацията на страниците. После се добавят думите, изреченията и смислите (ако има такива). Накрая се търси авторът.